Korišćenje timer-a prilikom razvoja softvera i implementacije rešenja

Zašto i kada developeri treba da koriste tajmer u projektima

Tajmer je vitalna komponenta poslovanja jedne agencije i softver koji developeri treba da koriste svakodnevno da bi logovali vreme koje se utroši na planiranim zadacima koji su im dodeljeni.

Zašto developeri koriste tajmer?

 1. Developeri koriste tajmer da bi vremenom kroz istoriju taskova za buduće projekte mogli preciznije definisati ETA (estimate time of delivery).
 2. Da menadžment kompanije ili agencije ima sliku o tome koliko je vremena potrošeno za određeni zadatak (task).
 3. Da menadžment agencije može da prati progres po projektima kako bi mogao preciznije da koordinira resursima.
 4. Da se u realnom vremenu može videti trenutna aktivnost svakog developera. Pročitaj pod 3.
 5. Da bi klijent imao uvid u statistiku o tome koliko vremena developer ili team utroši na određene zahteve. Ova statistika je transparentna kroz timesheet, drugim rečima klijent može da prati aktivnosti svakog developera na dnevnom, nedeljnom i mesečnom nivou.
 6. Da bi se valorizovala vrednost uloženog rada kako bi se mogli generisati mesečni računi klijentima.
 7. Da bi se mogli prepoznati troškovi poslovanja agencije.
 8. Da bi menadžment mogao vremenom prepoznati kapacitete kako pojedinaca tako i team-a u cilju bolje organizacije poslovanja.

Kada developer log-uje vreme pomoću tajmera?

 1. Tajmer se startuje kada kodiramo.
 2. Tajmer se startuje kad imamo sastanak sa klijentom – personalni ili grupni.
 3. Tajmer se startuje kad se upoznajemo sa zahtevima npr. proučavanje dokumentacije koja se odnosi na implementaciju rešenja.
 4. Tajmer se startuje kad analiziramo problem i tražimo rešenje (google pretraga).
 5. Tajmer se startuje kad imamo korespondenciju sa klijentima bilo kroz zoho projects (PM software), email, chat ili meeting.

Tajmer startujemo bez obzira na to da li je određeni zadatak (task) vremenski zahtevan ili ne. Drugim rečima tajmer ne startujemo po subjektivnom osećaju već ga startujemo tokom svih aktivnosti bilo da je reč o internim ili eksternim projektima.

Dakle da zaključimo – tajmer treba da se koristi od prvog dana na precizan i odgovoran način da bismo naše poslovanje podigli na jedan zavidni nivo, a pri tome da budemo potpuno transparentni u odnosu na naše klijente.

Najčešće postavljena pitanja:

Q: Usmeno mi je postavljen zahtev od strane klijenta, nemam zadatak (task) za koji mogu startovati tajmer?
A: U ovom slučaju kontaktira se menadžer projekta koji kreira novi task.

Q: Zahtev je urgentan i dolazi od strane klijenta, izvan radnog vremena, nemam task za konkretan zahtev?
A: Startujemo tajmer za bilo koji postojeći task u projektu i rešavamo urgentan zahtev koji nam je klijent poslao. Fokusirani smo na rešavanje problema. Kad stopiramo tajmer, za jedan od taskova koji smo izabrali, umesto default poruke mi upišemo eksplicitno razlog zbog kojeg smo logovali vreme na tasku koji nije definisan kao zahtev. Obavestimo menadžera projekta.

Q: Zaboravio sam da isključim tajmer i previše vremena je ubeleženo.
A: Konaktirati menedžera projekta i zatraži ispravku upisanog vremena (logged time).

Q: Često zaboravljam da isključim tajmer na kraju radnog vremena, šta da radim?
A: Svi koristimo pametne telefone, kreiraj podsetnik na telefonu koji će te podsećati da isključiš svoj tajmer u tačno određeno vreme, svakog dana.

Q: Dešava se da zaboravim uključiti tajmer kada započnem rad na zadatku.
A: Ako je moguće upisati vreme manualno, obavestiti odnosno konsultovati menadžera projekta.